Poświęcenie obrazu Człuchów 05.02.2016r.

27 sierpnia 2014